İkon Telekom hizmetler İnternet ADSL Fiber GSHDSL Metro Simetrik

G.SHDSL (Simetrik yüksek hızlı sayısal abone hattı, ADSL’in aksine indirme (download) ve yükleme (upload) hızlarının birbirine eşit olduğu teknolojidir.